Latvijas Republikas tiesībsarga informācija par personu ar invaliditāti saistītiem jautājumiem Eiropas Savienības līmenī.

24.01.2018

1.Eiropas Padome ir izstrādājusi savu pozīciju par Pieejamības akta projektu,kas nozīmē,ka var sākties pārrunas starp Eiropas Padomi,Eiropas Parlamentu un Eiropas komisiju,lai Pieejamības akts tiktu pieņemts.Pašreizējā Eiropas Padomes pozīcija netiek vērsta viennozīmīgi,jo tā izslēdz vairākus svarīgus aspektus,piemēram pienākumu publiskajam sektoram ievērot pieejamības principus,iepērkot preces un pakalpojumus vai veicot darbības,kuras tiek finansētas no Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma.

2.Eiropas Komisija ir uzsākusi projektu ,,Veidojot tiltu,,lai personas ar invaliditāti tiktu iesaistītas iekļaujošā attīstības programmā.

3.Papildus tiesībsargs informē ,ka š.g.augustā ANO Komiteja par personu ar invaliditāti tiesībām ,tika izskatīts Latvijas Republikas valsts ziņojums/un alternatīvie ziņojumi/par ANO Konvensijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijā.ANO Komiteja sniedz Latvijai rekomendācijas par jomām,kurās ir nepieciešami uzlabojumi.Labklājības ministrija minētās rekomendācijas ir iztulkojusi.Kā divas svarīgākās jomas ,kas Latvijai ir jāuzlabo un jāsniedz informācija par rekomendāciju izpildi jau 2018.g.otrajā pusē,ir tiesības uz iekļaujošo izglītību un tiesības uz neatkarīgu dzīvi.Līdz ar to tiesībsargs aicina nevalstiskās organizācijas 2018.g.pievērst pastiprinātu uzmanību tieši šo divu tiesību ieviešanai praksē.Rekomendacijas_LV_LM_tulkojums (1)

No Comments